Vizije: Lepljenke 2015-2018

BPu-ea7212

POTUJOČI LABOD
Lepljenke 2015 – 2018

Naš fundamentalni namen je bil osvetliti Srečka Kosovela in njegovo delo v novi luči,
skozi prizmo novih odkritij, spoznanj, razmišljanj in poglobljenih osvetlitev njegovega
dela in življenja. Predstaviti Srečka mladim, se pravi tistim, ki lahko lahkotno sledijo njegovi
dinamiki in, z vedoželjnostjo in radovednostjo, radostno sprejemajo izziv ustvarjalnosti.
Dijaki so prihodnja intelektualna plast družbe, zato je še kako pomembno, da njihovim
razmišljanjem omogočimo širino. Raznovrstno in barvito širino, ki jim bo v pomoč pri
graditvi pravičnejše in strpnejše družbe. Pri izdelovanju lepljenk je sledila odločitev,
da povežemo literarno in likovno zvrst v enovito plakatno pripoved. Uporabili
smo vse tisto, kar v realnosti ali domišljiji beleži misli in ideje mladih z besedami. Iz
dnevnega časopisa so izrezovali zanimive naslove in jih sestavljali v nove pomene. Izhajali
smo iz misli, da naj bi lepljenka sledila temeljnemu konstruktivističnemu načelu
oblika vsebina. Fiktivno smo si predstavljali, da bi se v lepljenkah srečali ideji Srečka
Kosovela in Avgusta Černigoja. Obenem pa izhajali iz razmišljanja figuralnih motivov
in predmetnega sveta kot čiste abstrakcije. Različne elemente in simbole so oblikovali
v plakatno formo po metodi Černigojevih konstruktivističnih postavitev (forma,
barva, tekstura, ritem, material). Likovni koncept se je razvijal predvsem v izpostavljanju
vizualnega, perceptivnega načina razmišljanja. Mladi so skozi ustvarjalni proces
nazorno predstavili, kako s kritiškim očesom spremljati družbene procese ter si
o njih ustvariti samoniklo in trdno stališče. V projektu, ki je potekal med letoma
2015 in 2018, je sodelovalo skoraj 450 gimnazijcev iz 13 slovenskih gimnazij in dveh
gostujočih iz Trsta in Banjaluke.
idejni vodja in mentor: Samo Dražumerič,
pesnik in pisatelj so-mentor: Peter Škerl, ilustrator