ZA PRAVLJICE NIKOLI NI PREPOZNO

TLK 2018 - upokojenci

Pripovedovanje zgodb  spremlja človeka že odkar je začel govoriti. Zgodbe so lahko poučne, polne življenskih resnic, modrosti, lahko so šaljive ali celo norčave.

V današnjem času, ko vsi nekam hitimo, norimo, potrebujemo tudi čas za sprostitev, za “odklop”.  Metka Kristan, prof. razrednega pouka, ljubiteljska kamišibajkarka, ustanoviteljica Zavoda postoj in poglej ter vodja sekcije Kamišibaj gledališče pri KUD Štefan Romih na Črešnjevcu, bo poskrbela, da odrasle postavi v drugo, prijetnejše  okolje. To bo storila s pripovedovanjem zgodb s pomočjo kamišibaj gledališča. Kamišibaj je posebna umetniška oblika, je umetnost pripovedovanja zgodb ob slikah na malem lesenem odru. Izvira iz Japonske in se vse bolj uveljavlja tudi pri nas v Sloveniji.