“ZIMZELEN”

“Zimzelen” je ženska medgeneracijska vokalna skupina,

ki ohranja slovensko ljudsko izročilo na najboljši

možni način-s prepevanjem.