ZVENENJA SLOVENIJE – Mladi že 90 let, Zaključek Tedna ljubiteljske kulture

Slavnostni koncert ob 90. obletnici ustanovitve APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je vsekakor eden od umetniških vrhuncev tega zbora, ki je s svojim dosedanjim delovanjem pustil neizbrisen pečat v slovenskem zborovskem prostoru. S koncertom bodo pevci počastili Slovenijo, njene pokrajine in ljudsko izročilo.

V prvem delu koncerta bodo izvedene novosti slovenskih skladateljev, ki so v zadnjem času najbolj dejavni v skladanju zborovske glasbe pri nas. Izvedenih bo sedem novih del, vsako izmed njih pa bo zastopalo eno od sedmih slovenskih pokrajin. Skladatelji bodo v svojih skladbah uglasbili besedilo enega izmed literatov, ki prihaja iz določene pokrajine, pri tem pa bodo vpeljevali tudi motive ljudskih plesov, ki izhajajo iz te pokrajine. Celotno »potovanje« čez Slovenijo prek njenih sedmih pokrajin bo z ustvarjanjem zvočnega okolja povezala skladateljica Bojana Šaljić Podešva, ki bo med novimi deli s pomočjo komorne skupine dveh tolkalcev iz skupine Slovenski tolkalni projekt in operne solistke Urške Arlič Gololičič »vlekla« rdečo nit prvega dela koncerta.
V drugem delu bodo na sporedu izbrana dela iz zakladnice slovenskih skladateljev. Zazvenele bodo nekatere najlepše slovenske ljudske in umetne skladbe, ki so že dlje del železnega repertoarja zbora, kar pomeni, da bodo predstavljale most med nekdanjimi člani zbora in zdajšnjo generacijo pevcev APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Na odru se nam bo poleg zdajšnje dirigentke Jerice Gregorc Bukovec pridružila tudi vrsta nekdanjih dirigentov APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani – Sebastjan Vrhovnik, Marko Munih, Jože Fürst in Urša Lah, vsak od njih bo zboru dirigiral eno skladbo. Eden izmed nekdanjih dirigentov in tudi zaslužni član zbora ter človek, ki je tako v slovenskem glasbenem prostoru, predvsem pa v APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, pustil velik pečat, je akademik Lojze Lebič. Zbor ga bo počastil kot skladatelja in izvedel nekaj njegovih del.


 

apz_90

PROGRAM

PRVI DEL
Urška Arlič Gololičič, sopran
Matevž Bajde, tolkala
Franci Krevh, tolkala
Bojana Šaljić Podešva, kompozicija in elektronika (uvodi v pokrajine)
Damijan Močnik: Riba (Jože Udovič/ljudska Riba Faronika)

Patrick Quaggiato: Galjot (Josip Jurčič)

Ambrož Čopi: Srečal sem jo (Srečko Kosovel)

Larisa Vrhunc: Par koroških (Jani Oswald, Babylon/Babilon. Drava 1992)

Petra Strahovnik: Ariadna (Edvard Kocbek)

Tadeja Vulc: Croquis (Janez Menart)

Andrej Makor: Samotarec (Karel Mauser)
DRUGI DEL
primorska narodna, prir. Mihael Rožanc: Dober večer, bog daj

ljudska iz Bile, prir. Pavle Merkù: Jnjen čeua jti gna

Jakob Jež: Pričakovanje (Tone Pavček)

ljudska iz Blač v Ziljski dolini, Lojze Lebič: Kako kratek je ta čas

ljudske iz Ziljske doline, prir. Lojze Lebič: Visoki rej

Josip Pavčič: Če rdeče rože zapade sneg

prekmurska ljudska, prir. Samo Vremšak: Marko skače