• ZDRUŽENJE SAZAS in IPF OSTAJATA PARTNERJA TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

    Od 20. maja do 20. junija so vse prireditve brez vstopnine, ki bodo prijavljene v TLK dogodkovnik, oproščene plačila nadomestil za avtorske in sorodne pravice! Nadomestila za avtorske pravice se zaračunavajo tako za prireditve v živo kot tudi za spletne prireditve oz. t. i. »live stream« koncerte (sočasni prenos izvajanja glasbe), ne pa tudi za […]

    Več