Teden ljubiteljske kulture > Medijsko središče > Analiza stanja na področju ljubiteljske kulture – BRIDGING

Analiza stanja na področju ljubiteljske kulture – BRIDGING

JSKD skupaj s partnerji iz Avstrije, Danske, Litve, Nizozemske in Poljske sodeluje v projektu BRIDGING – ‘Social capital through participatory and co-creative culture’, ki je sofinanciran iz evropskega programa Erasmus+.

Projekt je namenjen vključevanju ljubiteljske kulture v programe spodbujanja socialne vključenosti in povečevanje zaupanja med različnimi družbenimi segmenti.

Polje ljubiteljske kulture potrebuje družbeno prepoznavnost, prav tako pa je potrebno poiskati nove pristope in učne metode, ki lahko pripomorejo k povečanju socialne vključenosti v družbi, spodbujati odprtost področja in iskati možnosti vključevanja za vse družbene skupine prebivalstva.

Med drugim je namen projekta identifikacija in spodbujanje programov ljubiteljske kulture, ki krepijo medgeneracijsko sodelovanje in učenje, medregionalno povezovanje na lokalni, nacionalni in evropski ravni, multikulturno sodelovanje ter vključevanje socialno depriviligiranih skupin v aktivnosti znotraj ljubiteljske kulture. V okviru projekta je bila v petih evropskih državah opravljena ANALIZA STANJA na področju soustvarjalnih aktivnosti.

Bridging, State of the Art Report, SI

Pet partnerjev je podatke zbiralo med oktobrom 2017 in januarjem 2018: LKCA (NL), KSD (DK), VA (UK), FAIE (PL) in JSKD (SI). Podatke so obdelali na EDUCULT (AT).