Tedni ljubiteljske kulture > Nerazvrščeno > BRIDGING – povezovanja socialnega kapitala

BRIDGING – povezovanja socialnega kapitala

BRIDGING (GRADIMO MOSTOVE)
Socialni kapital ljubiteljske kulture

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je od leta 2017 vključen v mednarodni projekt Bridging, v katerem 8 partnerjev iz 7 držav raziskuje potencial soustvarjanja v ljubiteljski kulturi za povezovanje socialnega kapitala.

Na ravni Evropske unije je poleg vsesplošnega upada zaupanja v institucije v vseh državah opazen tudi upad ravni medsebojnega zaupanja, govorimo o zmanjševanju socialnega kapitala. Socialni kapital je družbeni odnos (odnos med posamezniki, skupinami in skupnostmi) ki mu »vrednost« določa ravno vzajemno zaupanje vseh udeleženih. Povezanost posameznikov v manjših skupinah pa ima lahko izjemne učinke na družbo na najširši ravni.

V okviru projekta je bila opravljena analiza stanja soustvarjalnih aktivnosti na področju ljubiteljske kulture v 5 državah. Analiza je skupaj s predstavitvijo dobrih praks osnova za 5 tematskih zbornikov (Medgenarecijskii, Medsocialni, Medkulturni, Medregionalni in Medevropski zbornik), ki so namenji motivaciji in kot pomoč organizatorjem kulturnih izobraževanj in mentorjem pri načrtovanju soustvarjalnih aktivnosti.

Soustvarjalne dejavnosti so tiste z največjim vplivom na mreže udeležencev in ki pripomorejo k razvoju skupine. Udeleženci bodo bolj verjetno sodelovali, če so nekaj ustvarili skupaj, dosegli cilj, kot pa v primeru, da so preprosto samo na skupnem izobraževanju.

Pri načrtovanju izobraževanja socialni cilji po navadi niso v ospredju. Kot potrjujejo številna raziskave in opažanja na EU ravni, je ravno pomanjkanje doseganja teh ciljev pri odraslih ključen faktor za upad zaupanja na lokalni, nacionalni EU ravni.

Zadnji dokument, ki nastaja v okviru projekta je predstavitev priporočil partnerjev za načrtovanje kulturno izobraževalnih vsebin s poudarkom na povezovanju socialnega kapitala, ki so jih partnerji pripravili na podlagi nacionalnih pilotnih seminarjev posvečenim soustvarjalnim aktivnostim.

Gradiva projekta Bridging v slovenskem jeziku

Analiza stanja

Analiza stanja (2018)

Kompendiji (Priročniki s primeri dobrih praks)

Medsocialni

Medgeneracijski

Medregijski

Medkulturni

Medevropski

Poročilo o kurikulumu

Poročilo o kurikulumu (2019)

 

Več informacij o projektu v angleškem jeziku na:

https://bridgingsocialcapital.eu/