Tedni ljubiteljske kulture > Podcast > Dialog 3 Irina Lešnik (Podcast gledališče in lutke JSKD)

Dialog 3 Irina Lešnik (Podcast gledališče in lutke JSKD)

V tretjem podcastu gostim Irino Lešnik, mlado raziskovalko s Pedagoške fakultete v Kopru, ki v okviru svojega doktorata pripravlja predlog uskladitve terminologije na področju gledališke pedagogike.

 

Irina Lešnik po končanih diplomah s slovenistike in dramaturgije piše in predava med Ljubljano in Koprom. V svojem raziskovalnem delu poskuša združiti težko ulovljivo polje umetnosti s pedagoško znanostjo in hkrati ohraniti suverenost obeh.

Ob pisanju doktorata se je na njeno pobudo začela sestajati skupina za uskladitev terminologije na področju gledališke pedagogike. Predstavnike različnih organizacij in institucij, ki se ukvarjajo s področjem gledališke pedagogoike je direktor JSKD imenoval v delovno skupino, ki je načrtovala predstavitev predloga na okrogli mizi v Slovenskem gledališkem inštitutu, ki bi v razpravo vključil še dodaten krog zainteresirane strokovne javnosti.

V podacastu z Irino Lešnik slišite še:

  • kakšno je stanje na področju gledališke pedagogike
  • kaj zajema predlog uskladitve terminologije
  • zakaj je po nejnem mnenju smiselno razvijati področje gledališke pedagogike