XV. mednarodni otroški in mladinski folklorni festival »FOS Predoslje, Kranj 2018«

FOS 2018

Kulturno društvo Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj, v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti OI Kranj, Osnovno šolo Predoslje, Kranj in Zvezo kulturnih društev Kranj. Tema jubilejnega XV. festivala »FOS 2018« je Evropsko leto kulturne dediščine 2018.

Cilji festivala so: spoznavanje in ohranjanje raznolikosti in bogastva naše evropske kulturne dediščine. Udeleženci festivala so lahko: folklorne, instrumentalne, vokalne, ali vokalno-instrumentalne skupine v starosti med 12 in 20 let.

Pričetek festivala bo na osrednji slovesnosti Tedna ljubiteljske kulture 10. maja 2018 na Brdu pri Kranju, 11. maja, v dvorani Kulturnega doma Predoslje pri Kranju in v soboto, 12. maja 2018, v starem mestnem jedru v Kranju. Osrednji del festivala bo povorka in predstavitev vseh nastopajočih na dveh koncertih. Spremljevalni program bo potekal v Kulturnem domu Predoslje in na OŠ Predoslje. Vse sodelujoče skupine bodo prejele tudi priznanje, ki jih podeli JSKD RS-OI Kranj. S festivalom bi radi dodali še večjo prepoznavnost v Mestni Občini Kranj kakor tudi širše po Sloveniji in v tujini.