Teden ljubiteljske kulture > Novice 2018 > Osrednja slovesnost TLK 2018

Osrednja slovesnost TLK 2018

Vizija svetlobe (Foto Matej Maček) (8)

Osrednja slovesnost petega Tedna ljubiteljske kulture bo potekala v četrtek, 10. maja 2018, v Prešernovm gledališču Kranj.

Slovesnost bo obeležila 70. letnico ZKD Kranj in 10 let združenja Amateo.

logo

Na slovesnosti bosta premierno podeljeni kar dve nagradi povezani z ljubiteljsko kulturo.

Zveza kulturnih društev Slovenije bo podelila prvo Ravniharjevo plaketo, novo priznanje ZKDS za stalne in pomembnejše podpornike ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (mecene). Ravniharjeva plaketa se podeljuje za nesebično in dosledno moralno in materialno podpiranje ljubiteljske kulture ter pomoč pri njenem uveljavljanju in širjenju na vseh nivojih družbenega življenja države in lokalne skupnosti.

Ravniharjeva plaketa nosi ime po dr. Vladimirju Ravniharju, pravniku, politiku in govorniku, rojenemu v Ljubljani 6. marca 1871, umrlemu 18. nov. 1954. Ravnihar je bil ustanovitelj, predsednik in član številnih slovenskih kulturnih (Akademija, Ljubljanska društvena godba, poznejša filharmonija, Glasbena matica) in športnih društev, kulturnih ustanov, voditelj pevskih zborov, eden najvidnejših članov Sokola, državni poslanec v avstrijskem parlamentu pred 1. svet. vojno, ljubljanski župan in podžupan.

JSKD in ZKDS sta člana mednarodne mreže Amateo, v kateri so včlanjene organizacije, ki skrbijo za ljubiteljsko kulturo na državni ravni. S Tednom ljubiteljske kulture se je Slovenija pred petimi leti pridružila številnim evropskim državam, ki na različne načine s podobnimi projekti predstavljajo ljubiteljske ustvarjalce in njihove dosežke v širši javnosti.

V letu 2017 je JSKD v okviru Amateo mreže začel sodelovanje v mednarodnem projektu Art Taks Part. Ena od zadanih nalog je tudi širitev Tedna ljubiteljske kulture po vseh državah iz katerih prihajajo članice mreže.

V okviru projekta bo podeljena tudi prva mednarodna nagrada združenja Amateo – Amateo Award, nagrado za ljubiteljske kulturne projekte z največjim družbenim vplivom.

 

amateologos_beneficaires_creative_europe_en