Teden ljubiteljske kulture > Novice 2018 > Najava javnih razpisov JSKD

Najava javnih razpisov JSKD

razpis_aplikacija2013

Z 12. januarjem 2018 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira dva javna razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov:

1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (PR 2018), bo odprt od 12. 1. 2018 do 12. 2. 2018.

Okvirna vrednost razpisa PR 2018 znaša 337.960,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so:
– kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji;
– krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah.


 

2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn 2018), bo odprt od 12. 1. 2018 do 12. 2. 2018.

Okvirna vrednost razpisa Etn 2018 znaša 160.000,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so:
– kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava;
– ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi.


 

Besedili obeh razpisov vključno s pogoji in merili bosta objavljeni na spletni strani www.jskd.si z dnevom odprtja razpisov.

Vloge morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana.  Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si .

Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane tiskane vloge oz. čas prispetja tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki niso oddane priporočeno). Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.