Tedni ljubiteljske kulture > TLK 2024 > Novice 2024 > ZAVOD IPF TUDI V LETU 2024 PODPIRA TEDNE LJUBITELJSKE KULTURE

ZAVOD IPF TUDI V LETU 2024 PODPIRA TEDNE LJUBITELJSKE KULTURE

Od 17. maja do 16. junija 2024 bodo vse prireditve brez vstopnine, ki bodo prijavljene v TLK dogodkovnik, oproščene plačila nadomestila za avtorske in sorodne pravice!

Nadomestila za avtorske pravice se zaračunavajo tako za prireditve v živo kot tudi za spletne prireditve oz. t. i. »live stream« koncerte (sočasni prenos izvajanja glasbe), ne pa tudi za prireditve oz. dogodke, ki se predvajajo kot posnetki. Pri prijavi dogodka v TLK je potrebno označiti, da je prireditev nekomercialne narave in s tem upravičena do oprostitve nadomestila za avtorske (SAZAS) in sorodne pravice (IPF).

Na spletni strani za prijavo dogodka v postavkah “Oprostitev plačila prispevkov za SAZAS” ali “Oprostitev plačila prispevkov za IPF” odkljukajte kvadratek pred besedico DA.

Zavodu IPF se tudi letos najlepše zahvaljujemo za podporo!