Tedni ljubiteljske kulture > Novice 2018 > Okrogla miza TLK 2018: Česa nas je strah

Okrogla miza TLK 2018: Česa nas je strah

Učenje in kultura z roko v roki

Izzivi sodobnega časa v folklorni dejavnosti

Četrtek, 17. 5. 2018, ob 19:00, M3-M4, Cankarjev dom

Na okrogli mizi Česa nas je strah?, ki jo bo moderiral Saša Krajnc, novinar RTV, želimo postaviti smernice za sistemske rešitve tega  umetniškega polja in folklorno dejavnost v sodobnem času.

Sodelujejo:

  •  dr. Drago Kunej, predstojnik Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU
  •  dr. Inge Breznik, svetovalka za glasbeno umetnost, Zavod RS za šolstvo
  •  dr. Matjaž Šekoranja, sekretar direktorata za ustvarjalnost, Ministrstvo za kulturo
  •  Gabrijel Glavica, tajnik Akademija za ples
  •  dr. Vesna Bajić Stojiljković, etnokoreologinja in etnomuzikologinja, Akademija za ples
  •  dr. Rajko Muršič, redni profesor za kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  •  dr. Tomaž Simetinger, etnolog in kulturni antropolog, folklorni koreograf, strokovni selektor
  •  Tjaša Ferenc Trampuš, samostojna strokovna svetovalka za folklorno dejavnost JSKD

Raznovrstne kulturno-umetniške prakse se vrednoti in razumeva z različnih zornih kotov. Ena od v zgodovini uveljavljenih delitev na visoko« in »nizko« kulturo je dobila tudi svojo sodobno različico; danes lahko v podobnem duhu razumemo pojav t. i. »urbane« in »neurbane« oz. ruralne« kulture. Pri tem ima urbanost nedvomno pozitivno konotacijo, vse ostale umetniške prakse, ki se jih pripisuje podeželju, pa negativno. Folklorna dejavnost je ena takšnih umetniških praks, ki se jih razume in vrednoti skozi tovrstne stereotipe.

Česa nas je torej strah?

V sodelovanju s Tednom vseživljenjkega učenja (TVU)
Neimenovano