Teden ljubiteljske kulture > Novice 2017 > TLK in IPF

TLK in IPF

IPF1

V sodelovanju z zavodom IPF (zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije) vas obveščamo, da bo za plačilo nadomestila iz naslova pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov ob uporabi komercialno izdanih fonogramov poskrbel JSKD.

To velja samo za plesne in gledališke dogodke, ki uporabljajo posnete izvedbe skladb (komercialno izdane fonograme) in bodo pri prijavi to ustrezno označili.

Po zaključenem TLK bodo vsi prijavitelji pozvani k oddaji seznama uporabljenih fonogramov, na podlagi katerega bo IPF izdal račun JSKD.

IPF,  Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije so sklenili Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov. Ta se nanaša na prireditve, ki jih organizirajo ljubiteljska kulturna društva in predvideva nižji obračun nadomestila na nekaterih prireditvah, kjer so fonogrami (posneta glasba) ključnega pomena oziroma se uporabljajo kot del prireditve. Pogoj je, da so prireditve izključno ljubiteljske narave.

Več…

unknown