Tedni ljubiteljske kulture > Novice 2017 > Teden ljubiteljske kulture v drugih Evropskih državah

Teden ljubiteljske kulture v drugih Evropskih državah

JSKD in ZKD Slovenije sta člana mednarodne mreže AMATEO, v kateri so včlanjene organizacije, ki skrbijo za ljubiteljsko kulturo na državni ravni.

Partnerske organizacije, ki že vrsto let v svojih državah organizirajo Teden ljubiteljske kulture, so z idejo o dogodku, ki združi vse ljubiteljske ustvarjalce v skupni akciji, prepričali JSKD in ZKD Slovenije, da TLK pripravimo tudi v Sloveniji.

Teden ljubiteljske kulture po Evropi

 

Tako je v letu 2014 potekal prvi vseslovenski Teden ljubiteljske kulture.Vendar je to že zgodovina.

V letu 2018 nas čaka že 5. TLK, ki se pridružuje pobudi Evropske komisije, ki je prihodnje leto razglasila za leto kulturne dediščine.

Vizija svetlobe (Foto Matej Maček) (5)

AMATEO pa je že v letu 2017 pričel z aktivnostmi v okviru projekta ART TAKES PART, ki je sofinanciran s strani programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

GetImage

Art Taks Part je namenjen podpori kulturnim organizacijam, ki na nacionalni in regionalni ravni skrbijo za aktivno participacijo v kulturi, za delovanje na nadnacionalni (meddržavni ravni) in pomoči pri aktivni udeležbi kulturnih organizacij pri kulturnih aktivnostih na evropski ravni in je sestavljen iz petih programskih sklopov:
– Komunikacija
– Izobraževanje in konference
– Pilotni projekti
– Najvidnejši dosežki
– Raziskave in razvoj

logos_beneficaires_creative_europe_en

 

Ena od zadanih nalog je tudi širitev Tedna ljubiteljske kulture po vseh državah iz katerih prihajajo članice mreže. Želja je seveda, da bi se ljubiteljski ustvarjalci združili v vseh državah Evropske unije.

ART TAKES PART ima za cilj pripraviti tudi številna izobraževanja povezana z ljubiteljskim ustvarjanjem po vsej Evropi. Prva mednarodna konferenca bo potekala v že v novembru 2018:

amateo_conference

TRADICIONALNE KULTURNE DEJAVNOSTI – OSNOVA MODERNE EVROPSKE KULTURE
– Graditev skupnosti z aktivno participacijo v ljubiteljski kulturi

28. november – 30. november 2017, Pécs, Madžarska

amateo_banner