Tedni ljubiteljske kulture > Novice > ZDRUŽENJE SAZAS IN ZAVOD IPF TUDI V LETU 2023 PODPIRATA TEDNE LJUBITELJSKE KULTURE

ZDRUŽENJE SAZAS IN ZAVOD IPF TUDI V LETU 2023 PODPIRATA TEDNE LJUBITELJSKE KULTURE

Od 19. maja do 18. junija 2023 bodo vse prireditve brez vstopnine, ki bodo prijavljene v TLK dogodkovnik, oproščene plačila nadomestila za avtorske in sorodne pravice!

Nadomestila za avtorske pravice se zaračunavajo tako za prireditve v živo kot tudi za spletne prireditve oz. t. i. »live stream« koncerte (sočasni prenos izvajanja glasbe), ne pa tudi za prireditve oz. dogodke, ki se predvajajo kot posnetki. Pri prijavi dogodka v TLK je potrebno označiti, da je prireditev nekomercialne narave in s tem upravičena do oprostitve nadomestila za avtorske (SAZAS) in sorodne pravice (IPF).

Na spletni strani za prijavo dogodka v postavkah “Oprostitev plačila prispevkov za SAZAS” ali “Oprostitev plačila prispevkov za IPF” odkljukajte kvadratek pred besedico DA.