Tedni ljubiteljske kulture > Sporočila za javnost 2016 > NEKAJ IZPOSTAVLJENIH DOGODKOV TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

NEKAJ IZPOSTAVLJENIH DOGODKOV TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

petek, 13. 5. 2016 – pričetek TLK

Akcija ODPRTI ATELJEJI. Gre za dogodek, kjer bodo mladi likovni ustvarjalci javno slikali na jumbo plakate na 10 različnih lokacijah v Ljubljani.

Akcija ODPRTI ATELJEJI bo simbolično ustvarila pogoje za nemoteno likovno ustvarjanje in dala možnost likovnikom, da izlijejo svoj umetniški talent na velikansko platno. Hkrati pa bodo na dan nastajanja slik na plakatnih mestih mimoidoči imeli možnost opazovati likovne ustvarjalce pri njihovem delu.

V okviru akcije Odprti ateljeji bodo tudi številni umetniki po vsej Sloveniji svoje ateljeje odprli za javnost. TLK je priložnost, da svojo kulturno ustvarjalnost postavijo v središče majskega dogajanja in dovolijo obiskovalcem, da pokukajo v njihov ustvarjalni proces. Z akcijo Odprti ateljeji želimo spodbuditi javni interes na področju likovne umetnosti in pomagati ustvarjalcem pri promociji njihovih del.


 sobota, 14. 5. 2016

SLAVNOSTNA OTVORITEV TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

Žalec: Festival Sredi zvezd, 14. maj 2016, 19.30, Dom II. slovenskega tabora Žalec

 

10.00 – 12.00, Šlandrov trg, Žalec   – spremljevalni program

Festival Sredi zvezd – Revijalni del/Folklorna skupina Galicija /Godba veteranov Žalec/

Ustvarjalne delavnice za otroke

 

Celje: (Z) godbe v maju – 10.00; vam bodo na različnih lokacijah zaigrale godbe, ki delujejo v širši celjski regiji; za zaključek boste lahko prisluhnili njihovemu skupnemu igranju na Krekovem trgu v Celju.


 

nedelja, 15. 5. 2016

Ljubljana: Neznano – Inkognito
Cankarjev Dom, Linhartova dvorana, 18.00

»Maska in ples. Navidezno iz različnih svetov, a bi lahko med njima potegnili mnogo vzporednic. Oboje dopušča človeku, da izrazi nekaj, kar v vsakdanjem življenju pogosto skriva.
Maska in ples naj bi izvirala iz sveta hudiča, a kljub temu vsebujeta svojevrsten paradoks. Vso prepovedovanje in demoniziranje še danes ne more preprečiti tistega občutka neustavljivo privlačnega, ki prebiva v obeh; tisto nekaj, kar je bilo skozi zgodovino potrebno prikriti, a ga ni bilo moč izkoreniniti. V njiju je bilo nekaj inkognito, neznanega.«

68. letna plesna predstava Akademske folklorne skupine France Marolt bo na odru predstavila manj znane in celo povsem na novo rekonstruirane maske slovenskega etničnega ozemlja in z njimi edinstveni ples hudiča, demonov in drugih bitij.


ponedeljek, 16. 5. 2016

 

Ljutomer: Dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Glavni trg 1 in različna prizorišča po mestu, od 9.00 naprej: S pesmijo, plesom in igro v nov dan.


 

 

 

torek, 17. 5. 2016

LJUBLJANA, Cankarjev dom, 19.00: Učenje in kultura z roko v roki – v sodelovanju s Tednom vseživljenjskega učenja.

Okrogla miza Petje na recept
Razprava na temo pozitivnih vplivov zborovskega petja in petja v skupinah na zdravje posameznikov, njihovo počutje in dobrobit celotne družbe.

Našemu vabilu se je odzvala tudi Monika Wiese, muzikoterapevtka in članica odbora Singing Hospitals, ki bo na okrogli mizi prvič v Sloveniji predstavila uspešen projekt pojočih bolnišnic (Singing Hospitals). Projekt se je v preteklih letih razvil v Nemčiji in se od tam razširil tudi v druge države. Rezultatu kažejo, da v pojočih bolnišnicah pacienti hitreje in bolje okrevajo.


sreda, 18. 5. 2016

Kranj: Slovenski trg, 10.00 plesni flashmob z mladimi plesalci

 

Ljubljana: Cankarjev dom, Gallusova dvorana, 19.30 – Zgodbe Prekmurja: prekmurska godba Bakovci


četrtek, 19. 5. 2016

Ljubljana: 3. festival Zmaj Kamišbaj, festival japonskega gledališča na malem lesenem odru, ki bo v Hiši otrok in umetnosti v Ljubljani potekal 19. in 20. maja.

Program 3. festivala Zmaj Kamišibaj ponuja najnovejšo produkcijo ljubljanskih kamišibaj ustvarjalcev. Njegova posebnost je veliko število premiernih uprizoritev. Z novimi zgodbami se bodo letos predstavili: Jelena Sitar, Igor Cvetko, Jerca Cvetko, Marjan Kunaver, Irena Rajh, Jure Engelsberger,Tina Oman in Rok Glavan. Omenjeno dejstvo priča o kreativnem potencialu ljubljanskega kamišibaja. Naj omenimo še raziskovalno naravnanost v smislu  izbora vsebin ali /in njihove realizacije. Poleg novitet že uveljavljenih kamišibajkarjev pa bodo predstavili produkcijo Male šole kamišibaja, ki je potekala v Hiši otrok in umetnosti od oktobra 2015 do februarja 2016. Za nekatere od zvajalcev v tem programskem sklopu predstavlja  njihov kamišibaj prvo aktivno srečanje s to umetniško obliko. Na 3. festivalu Zmaj kamišibaj torej nobenih predstav železnega repartoarja, ki so se v teh letih že nabrale, ampak vse diši po novem.


 

petek, 20. 5. 2016

Nova Gorica, 20. – 22. 5. : Festival mladinske kulture Vizije je festival nakvalitetnejše mladinske kulture. Na letošnje festivalu se bodo predstavile najboljše mladinske gledališke in lutkovne skupine sezone 2015/16, najboljše mladinske rock skupine, v likovni sekciji festivala pa se bodo predstavili najboljši mladi fotografi, ki so letos ustvarjali na temo »Preživeti«. Tako bodo letošnje VIZIJE gostile preko 150 mladih ustvarjlacev.

Namen festivala je ne samo predstaviti umetniške presežke, ki nastajajo v produkciji mladinskih kulturnih skupin, temveč festival mladim nudi možnosti vpogleda v ustvarjanje njihovih sovrstnikov, strokovno refleksijo, je pa tudi točka srečevanja, diskurza in povezovanja.

Festival Vizije je najpomembnejši tovrstni festival v Sloveniji. Skupine, izbrane na državni festival, ki bo tudi letos potekal v Novi Gorici med 20. in 22. majem 2016, se nanj uvrstijo preko območnih in regijskih srečanj. Festival je valilnica mladih talentov. Praktično vsak študent AGRFT se je v pretekih letih predstavil na festivalu VIZIJE, festival pa je »med zvezde« izstrelil tudi prenekatero glasbeno zasedbo, verjetno najbolj opazna v zadnjih letih je skupina Koala voice, prejemnica rock vizionarja za najboljšo rock skupino 2014.

 

Senovo: PojemPlešemGodem.si – regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja 2016, 19.30, Dom XIV. Divizije Na dogodku se bodo predstavile izbrane folklorne skupine z območnih srečanj po Dolenjski, Beli krajini in Posavju.

Čar prireditve je raznolikost folklornih kostumov, plesov, pesmi in viž, ki se odražajo skozi kakovostno oblikovane odrske postavitve.

 

Volčja Draga: 6. tekmovanje mladinskih godb, Kulturni dom Bukovica (Volčja Draga) s pričetkom ob 15.00. Razglasitev rezultatov bo isti dan ob 18.00.

Tudi v slovenskih godbah imamo številčno mladino, ki je obiskovala glasbene šole in v njih pridobila kvalitetno glasbeno predznanje. Za nadaljnjo bogatitev godbeništva pa je potrebno v prihodnosti, s projekti, prav tako slovensko mladino še bolje aktivirati in izobraževati. Mladinska dejavnost tako potrebuje določeno spodbudo, da se bo razvijala v svoji kvaliteti in kakovostnemu vključevanju v dejavnost. Namen in smisel tekmovanja vidimo predvsem v dodatni obogatitvi procesa izobraževanja, pospešitvi in širitvi zanimanja za godbeništvo, druženju mladih glasbenikov in krepitvi pripadnosti, spodbujanju napredka in načina dela orkestrov in nenazadnje v usmerjanju delovanja dirigentov z novo literaturo. Šestega tekmovanja mladinskih pihalnih orkestrov se udeležuje pet mladinskih orkestrov.


 

 sobota, 21. 5. 2016

Ljubljana, Cankarjev dom, Gallusova dvorana, 19.30: ZVENENJA SLOVENIJE

Akademski pevski zbor TONE TOMŠIČ praznuje 90 LET

 

PRVI DEL

Urška Arlič Gololičič, sopran,Matevž Bajde, tolkala, Franci Krevh, tolkala, Bojana Šaljić Podešva, kompozicija in elektronika (uvodi v pokrajine)

Damijan Močnik: Riba (Jože Udovič/ljudska Riba Faronika)
Patrick Quaggiato: Galjot (Josip Jurčič)
Ambrož Čopi: Srečal sem jo (Srečko Kosovel)
Larisa Vrhunc: Par koroških (Jani Oswald, Babylon/Babilon. Drava 1992)
Petra Strahovnik: Ariadna (Edvard Kocbek)
Tadeja Vulc: Croquis (Janez Menart)
Andrej Makor: Samotarec (Karel Mauser)

 

DRUGI DEL
primorska narodna, prir. Mihael Rožanc: Dober večer, bog daj
ljudska iz Bile, prir. Pavle Merkù: Jnjen čeua jti gna
Jakob Jež: Pričakovanje (Tone Pavček)
ljudska iz Blač v Ziljski dolini, Lojze Lebič: Kako kratek je ta čas
ljudske iz Ziljske doline, prir. Lojze Lebič: Visoki rej
Josip Pavčič: Če rdeče rože zapade sneg
prekmurska ljudska, prir. Samo Vremšak: Marko skače

 

Volčja Draga: 36. tekmovanje slovenskih godb na tretji in prvi težavnostni stopnji, Kulturni dom Bukovica (Volčja Draga) s pričetkom ob 10. uri. Razglasitev rezultatov bo isti dan ob 20.00 uri. 36. tekmovanja slovenskih godb na tretji in prvi težavnostni stopnji se udeležuje sedem slovenskih pihalnih orkestrov. To so: Društvo Pihalni orkester Muta, Brkinska godba 2000, KD Pihalna godba Vrhpolje (Vipava), Pihalni orkester Kočevje – 1927, KD Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora, KD Gasilski Pihalni orkester Loče pri Dobovi in KD Pihalni orkester Logatec


 

nedelja, 22. 5. 2016

 

Velenje: Dom kulture, 18.00 – regijsko srečanje folklornih, pevskih in godčevskih skupin manjšinskih etničnih skupnosti; na prireditvi se bodo predstavile skupine, ki ohranjajo v pesmi in plesu kulturo svojih staršev. JSKD je edina ustanova, ki v Sloveniji finančno in strokovno podpira dejavnost teh kulturnih skupin.

 

Dodatne informacije:
tlk.jskd.si

Urška Bittner Pipan, programska vodja TLK
urska.bittner@jskd.si
T: +386 41 594 547